Mar Gheall Orainn

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil atá freagrach as sábháilteacht ar dhóiteán a chur ar aghaidh ar leibhéal náisiúnta, agus dírítear ar shábháilteacht ar dhóiteáin ag baile thar aon ní eile.

Oibríonn an Roinn go dlúth leis an tseirbhís dóiteáin sa chóras rialtais áitiúil chun an pobal a dhéanamh níos eolaí ar conas bheith sábháilte ar dhóiteáin agus chun dearcadh agus iompar an phobail i leith sábháilteacht ar dhóiteán a fheabhsú.

Féachtar le dóiteáin a chosc, beatha a chosaint agus damáiste do mhaoin agus don timpeallacht de bharr dóiteáin a sheachaint.

Baineann an Roinn úsáid as meascán d’fhógraíocht sna meáin, de phoiblíocht, de chomhpháirtíochtaí agus de thionscnaimh oideachais chun sábháilteacht ar dhóiteán a chur ar aghaidh.


Department of Housing, Local Government and Heritage