Inrochtaineacht.

 

Suíomh Gréasáin Sábháilteachta Dóiteáin.

 

Is í an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta an Roinn Rialtais atá freagrach as tithíocht agus uisce, as pleanáil fhisiciúil agus spásúil, don rialtas áitiúil, as réamhaisnéis na haimsire agus as oidhreacht thógtha agus nádúrtha.

 

Tá an Roinn tiomanta rochtain a chinntiú do chách. Mínítear sa ráiteas inrochtaineachta seo an chaoi a ndéanfaidh an Roinn, mar an Soláthraí Seirbhíse, a dícheall na riachtanais a chomhlíonadh mar atá leagtha amach sa Treoirlíne Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin Leagan 2.1 ag Leibhéal AA mar atá sainithe ag an Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin.

 

Ár dtiomantas agus ár gcur chuige maidir le suíomh Gréasáin inrochtana a chothabháil

 

Tá an Roinn tiomanta do:

 

  • suíomh Gréasáin inrochtana a chothabháil de réir S.I. 258/2020.
  • a chinntiú go mbaineann an láithreán gréasáin seo comhlíonadh “Leibhéal AA” leis na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.1, chun Cód Cleachtais an Údaráis Náisiúnta Míchumais ar Inrochtaineacht Seirbhísí Poiblí agus Faisnéis a sholáthraíonn Comhlachtaí Poiblí a chomhlíonadh. (Tá réamhrá ag Ionad Feabhais i nDearadh Uilíoch an Údaráis Náisiúnta Míchumais ar bheartas agus ar reachtaíocht a bhaineann le Dearadh Uilíoch in Éirinn.)
  • a chinntiú go mbainfidh gach faisnéis nua ar an suíomh Gréasáin comhlíonadh “Leibhéal AA” leis na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.1.
  • lena n-áirítear inrochtaineacht nuair a fhaighimid córais 3ú páirtí nó uasghrádú ar chórais atá ann cheana.

 

An chaoi a ndéanaimid tástáil ar chomhlíonadh le treoirlínte oifigiúla inrochtaineachta

 

Úsáideann an Roinn raon teicnící chun rochtain a sholáthar do chách. Ina measc tá:

 

Tástáil Inrochtaineachta
Cur Chuige Réasúnaíocht
Scanadh Uathoibrithe Soláthraíonn scanadh uathoibrithe forbhreathnú tapa (ach níl sé iomlán) ar shaincheisteanna a d’fhéadfadh teacht ar dhaoine
Treoir Treoir a sholáthar d’eagarthóirí ábhair mar Théacs Malartach a úsáid
Athbhreithniú Lámhleabhar Athbhreithniú láimhe a dhéanamh go rialta ar gach suíomh agus an suíomh a choigeartú chun inrochtaineacht a fheabhsú

 

Comhlíonann an láithreán gréasáin seo treoirlínte oifigiúla inrochtaineachta

 

Tá an láithreán gréasáin i gcomhréir go páirteach leis na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.1. Rinneadh an t-iniúchadh is déanaí ar inrochtaineacht gréasáin don láithreán gréasáin seo ar 10/06/2021.

 

Réimsí le feabhsú agus línte ama

 

Táimid ar an eolas faoi roinnt réimsí ar an suíomh Gréasáin ina bhféadfaimis inrochtaineacht a fheabhsú. Táimid ag obair faoi láthair chun é seo a bhaint amach. Tá súil againn go mbainfidh an láithreán gréasáin seo comhlíonadh “Leibhéal AA” leis na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.1 faoi Nollaig 2021.

 

Réimsí le feabhsú, línte ama le feabhsú, agus roghanna eile
Cuid den suíomh Gréasáin Gá le feabhsú Amlíne le haghaidh feabhsúcháin Rochtain mhalartach
Físeán YouTube Eilimint Tuairisciúil Fuaime Tá súil againn go mbeidh feabhas tagtha ar inrochtaineacht an chuid YouTube den suíomh Gréasáin faoi Mheán Fómhair 2021 áit a dtiocfaidh suíomh nua in áit an ábhair seo. Má bhíonn fadhbanna agat an chuid YouTube den suíomh Gréasáin a úsáid, glaoigh orainn ar 01 888 2000 agus iarr ort labhairt leis an Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála.
PDFanna Úsáid Doiciméid PDF Tá súil againn go mbeidh feabhas tagtha ar inrochtaineacht doiciméad a úsáideann an Fhormáid Doiciméad Inaistrithe trí iad a aistriú go HTML. Má bhíonn fadhbanna agat rochtain a fháil ar PDFanna an láithreáin ghréasáin, glaoigh orainn ar 01 888 2000 agus iarr ort labhairt leis an Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála.

 

Conas aiseolas a sheoladh ar inrochtaineacht an láithreáin ghréasáin seo

 

Cuirimid fáilte roimh aiseolas ar inrochtaineacht an láithreáin ghréasáin seo.

 

  • Seol ríomhphost chugainn ag firesafety@housing.ie
  • Cuir glaoch orainn ar 01 888 2000.
  • Scríobh chugainn ag:

 

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil,
An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála,
Teach an Chustaim,
Baile Átha Cliath 1,
D01 W6X0

 

Gnéithe inrochtaineachta an láithreáin ghréasáin seo

 

Úsáidtear líon mór teicnící chun go mbeidh an láithreán inrochtana do chách. Tá an próiseas ag dul ar aghaidh de réir mar a athraíonn ábhar agus struchtúr an láithreáin ag athrú. I measc cuid de na gnéithe inrochtana ar an láithreán seo tá (ach gan a bheith teoranta dóibh seo a leanas):

 

Gnéithe Inrochtaineachta
Gné Cuspóir
Téacs Alt Tá téacs Alt oiriúnach ag gach Íomhá más iomchuí chun gné thuairisciúil a sholáthar don íomhá a léirítear
Ceannteideal Ordlathas Imlíneach Cuirtear ciall loighciúil i bhfeidhm maidir le ceannteidil H1, H2, H3 nó H1, H3
Naisc Tuairisciúla Tá eilimintí tuairisciúla nó lipéid Aria ag Naisc agus Cnaipí nuair nach féidir na heilimintí sin a sholáthar
Codarsnacht Íosmhéid réasúnta i ndifríocht maidir le codarsnacht idir eilimintí tulra agus eilimintí cúlra
Inseoltacht Struchtúr loighciúil a chuirtear i bhfeidhm ar an suíomh Gréasáin chun a chinntiú gur féidir an suíomh a úsáid gan luch
Sainchomharthaí ARIA Cuireadh éagsúlacht mhór sainchomharthaí tíre i bhfeidhm chun cabhrú le hinrochtaineacht

 

Níl an liosta seo uileghabhálach.