Ráiteas Cóipchirte

Tá an t-ábhar ar an suíomh seo faoi reir chóipcheart an Rialtais de réir an Achta um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara, 2000. Is féidir an t-ábhar a íoslódáil lena chomhdú nó lena phriontáil d'úsáid phearsanta amháin. I gcás ina n-eisítear an t-ábhar seo do dhuine éigin eile, ní foláir an fhoinse (URL san áireamh) agus an stádas cóipchirt a admháil

Ní bhaineann an cead chun ábhar cóipchirt Rialtais a atáirgeadh le haon ábhar ar an suíomh seo a d’fhéadfadh a bheith ina mhaoin tríú páirtí. Ní foláir údarú a fháil ó na sealbhóirí cóipchirt i dtrácht chun ábhar dá shórt a atáirgeadh.


Department of Housing, Local Government and Heritage