Ráiteas Séanta

Is mar fhaisnéis amháin a chuirtear na leathanaigh seo ar fáil. Cumadh iad le breis eolais a thabhairt don phobal ar shábháilteacht ar dhóiteáin. Déantar gach iarracht ábhar a bheith cruinn ar a fhoilsiú ach ní ghlacann an Roinn ná ní ghlactar ar son an Stáit freagracht ar bith as earráidí, as easnamh nó as ráitis mhíthreoracha a d'fhéadfadh a bheith iontu nó ar aon suíomh dá gceanglaíonn na leathanaigh seo.Déantar gach iarracht iontaofacht na suíomhanna liostaithe a chinntiú ach níor chóir é sin a léirmhíniú mar fhormhuiniú de na suíomhanna sin.


Department of Housing, Local Government and Heritage