Conas Bealach Éalaithe a Phleanáil

Bíodh “Plean Éalaithe” agat duit féin agus don teaghlach ar fad i gcás dóiteáin.

D’fhéadfadh dóiteán briseadh amach istoíche nuair a bheadh ort éalú sa dorchadas agus tú ar crith le heagla. D’fhéadfadh sé sin a bheith an-deacair go háirithe má tá leanaí óga sa teaghlach, nó seanóirí nó daoine breoite. Beidh sé níos fusa éalú ó dhóiteán má tá bealach éalaithe socraithe agat agus fios agat cá háit a bhfuil tú ag dul.

 • Bíodh gach duine bainteach leis an bplean éalaithe, fiú cuairteoirí sa teach
 • An ghnáthshlí amach an tslí is fearr.
 • Coimeád an bealach amach saor ó bhaic
 • Coimeád eochracha na ndoirse agus na bhfuinneog in aice láimhe
 • Cosain an tslí éalaithe trí gach doras isteach ann a dhúnadh, go háirithe istoíche
 • Cleachtaigh an plean éalaithe
 • Roghnaigh áit shábháilte coinne lasmuigh
 • Bíodh a fhios ag gach duine conas glao a chur ar an tseirbhís dóiteáin

Munar féidir leat an ghnáthshlí amach a úsáid, smaoinigh ar bhealaí eile:

 • Cúldoirse
 • Doirse paitió
 • Fuinneoga

Bí cinnte go mbíonn na slite éagsúla amach ar eolas ag cách. Má bhíonn dóiteán ann, nó má chloiseann tú an t-aláram deataigh, ní bheidh i bhfad agat le héalú. Más féidir:

 • Dún doras an tseomra ina bhfuil an dóiteán
 • Cabhraigh le gach duine éalú a luaithe is féidir agus fan lasmuigh
 • Glaoigh ar an tSeirbhís Dóiteáin ag 112 ó bhosca fóin, ó fhón póca nó ó theach comharsan.
 • téigh ar ais isteach i dteach trí thine riamh go dtí go ndeir an tseirbhís dóiteáin go bhfuil sé sábháilte.

 Má tá dóiteán sa tslí ort, déan iarracht d’imní a choimeád faoi smacht:

 • Dún an doras agus úsáid tuáillí nó braillíní chun aon bhearna a líonadh
 • Déan iarracht dul fad leis an bhfuinneog
 • Má bhíonn an iomarca deataigh sa seomra, snámh feadh an urláir.

Oscail an fhuinneog agus déan iarracht aird a tharraingt ort féin.


Department of Housing, Local Government and Heritage