Cosc


Cailltear 39 nduine nó mar sin i nDóITEáIN sa tír seo gach bliain.

Ní i gcónaí a bhíonn an DóITEáN i dteach duine éigin eile. D'fhéadfadh sé gur i do THEACHSA a bheidh an chéad DóITEáN eile!

I dteannta a chéile féadaimid STOP a chur le dóiteáin

Seasann STOP do:

 • S - Seasann an S do 'Sábháilteacht le hAláraim Dheataigh' Bí cinnte go bhfuil ceann amháin ar a laghad agat ar gach leibhéal/urlár.
 • T - Seasann T do 'Tástáil d'aláraim dheataigh gach seachtain' nó iarr ar dhuine éigin eile iad a thástáil ar do shon.
 • O - Seasann O do 'Oscailteacht do dhainséir shoiléire'. Bí san airdeall maidir le rioscaí dóiteáin. Rioscaí is ea soicéid a bhfuil barraíocht plocóidí iontu, coinnle agus gléasanna gan duine a bheith ina mbun.
 • P - Seasann P do 'Pleanáil do bhealach éalaithe' Bíodh bealach éalaithe saor ó bhac agat, agus bíodh d'eochracha in aice láimhe i gcónaí.

Seachain:

 • Tobac a chaitheamh agus tú tuirseach
 • Coinnle lasta a fhágáil gan duine sa seomra leo
 • Leanaí óga a fhágáil gan duine sa seomra leo
 • Lasáin agus lastóirí a fhágáil san áit ar féidir le leanaí breith orthu.
 • Pannaí sceallóg, friochtáin agus mar sin de a bheith in úsáid gan duine sa seomra leo
 • Seasamh ró-ghar do thine, do théitheoirí, agus mar sin de.
 • Fearais leictreacha lochtacha a úsáid
 • An iomarca plocóidí a chur isteach i soicéad

Bí cinnte:

 • Go nglantar an simléar uair sa bhliain ar a laghad
 • Sciath thine a úsáid le tine oscailte
 • Coinnleoirí cearta a úsáid nuair a bhíonn coinnle ar lasadh
 • Luaithreadán a choimeád folamh nuair nach bhfuil sé in úsáid
 • Go mbíonn múchtóir dóiteáin oiriúnach agus blaincéad dóiteáin agat sa chistin.
 • Go ndeisítear fearas leictreach lochtach nó go gceannaítear ceann nua
 • Go ndúntar gach doras istoíche.
 • Go ndéantar seiceáil shábháilteacht ar dhóiteán roimh dhul a luí.

Department of Housing, Local Government and Heritage