Féadann aláram deataigh oibre do shaol a shábháil

Conas is féidir dóiteán sa bhaile a sheachaint?

Níor chóir go nglacfadh gnáthsheiceáil tine ach cúpla nóiméad.
D'fhéadfadh sé sin bheith an difríocht idir saol an duine nó imeacht ar shlí na fírinne.

A ligean ar STOP
Dóiteáin Chéile

Tá roinnt rudaí simplí is féidir leat a dhéanamh chun tú agus do chlann a choinneáil sábháilte ó dhóiteán.

Féach cad is féidir leat a dhéanamh »

Cad é Seachtain Náisiúnta Sábháilteachta
ó Dhóiteán?

Reáchtáiltear an tSeachtain Náisiúnta Sábháilteacht Dóiteáin i gcomhar leis an Northern Ireland Fire and Rescue Service agus is é is ábhar dó sábháilteacht dóiteáin, go háirithe sa teach.

Dátaí don dialann

Seachtain Náisiúnta Sábháilteacht Dóiteáin 2020
5 – 12 Deireadh Fómhair
(Lainseáil Oifigiúil Dé Luain an 5ú lá, Baile Átha Cliath)

Seachtain Náisiúnta Sábháilteacht Dóiteáin 2019
7 – 14 Deireadh Fómhair
(Lainseáil Oifigiúil Dé Luain an 7ú lá, Béal Feirste)


STOP Dóiteáin - Shábháil ar do Shaol le Aláram Deataigh ag Obair

Feistigh aláraim dheataigh inniu agus déan deimhin de go bhfuil siad ag obair agus nach bhfuil aon locht orthu. Gheobhaidh tú rabhadh ó aláram deataigh má bhúonn dóiteán ann. Cuimhnigh: Nú bhfaighidh tú boladh dóiteáin agus tú i do chodladh agus coimeádfaidh an deatach i do chodladh thú.

Má tá bodhar sa teach, nó duine a bhfuil deacrachtaú éisteachta aici/aige, seans nach gcloisfidh siad an rabhadh ón aláram deataigh, m.sh. más amhlaidh nach gcaitheann sú/sé áis éisteachta istoúche. Tá aláraim dheataigh le ceannach a úsáideann stróbshoilse nó pillúnú creathacha chun rabhadh a thabhairt i gcás dóiteáin. Is fearr na haláraim sin do dhaoine a bhféadfadh sé bheith deacair orthu gnáthaláram deataigh a chloisteáil.

Is féidir aláram deataigh a thástáil trúd an gcnaipe tástála a bhrú le barr hanla na scuaibe. Cuir batairú nuai gcás gnáthaláraim, uair sa bhliain, nó a luaithe a chloiseann tú an búb rabhaidh.

Má tá aláram deataigh 10 mbliana agat nú mór aláram nua a cheannach gach 10 mbliana.

Búodh ar a laghad aláram deataigh amháin agat ar gach urlár sa teach. Feistigh iad idir na háiteanna codlata agus an chistin agus na seomraú teaghlaigh – ceann sa halla ar an mbunurlár, agus ceann ar gach leibhéal os a chionn sin, ar an gceann staighre. Chun an chosaint a mhéadú, d’fhéadfaú aláram a fheistiú chomh maith sa seomra suite agus sa chistin, i seomraú leapa ina gcodlaúonn daoine leochaileacha, nó mar a bhfuil teilifúseán nó gléas mór leictreach (rúomhaire, mar shampla). (Bheadh aláraim theasa núos fearr in áiteanna mar a bhféadfadh deatach ó chócaireacht nó ó thoitúnú nó ó thine oscailte an t-aláram a ghnúomhachtú gan chúis.)

Búodh aláraim dheataigh feistithe den tsúleáil de réir threoracha an déantóra.

Glan an t-aláram go rialta leis an bhfolúsghlantóir agus cuimil an clúdach. Má bhúonn an iomarca deannaigh in aláram cuireann sé as feidhm é.

Dún

Rudaí á notáil

  • Cinntigh go múchtar toitíní i gceart roimh dhul a chodladh
  • Bí an chúramach má bhíonn tú ag ól alcóil nó má thagann codlatacht ort
  • Ná caith tobac sa leaba riamh
  • Ná bíodh teacht ag leanaí óga ar lasáin ná lastóirí
  • Is de bharr ionanálú deataigh, seachas de bharr dónna, a chailltear formhór na ndaoine a fhaigheann bás i ndóiteáin, agus ní thógann sé ach 3 nóiméad bás a fháil de bharr ionanálú deataigh
  • Bíodh aláram deataigh suiteáilte agat agus déan seiceáil air go rialta chun a chinntiú go bhfuil sé i bhfearas oibre

Faigh amach níos mó faoi Seachtain Náisiúnta Sábháilteachta ó Dhóiteán


Department of Housing, Local Government and Heritage