Ráiteas Príobháide

Léiríonn an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil meas ar chearta úsáideoirí agus de ghnáth, ní bhailítear faisnéis phearsanta d'aon chineál. I gcás ina soláthraíonn úsáideoir faisnéis phearsanta mar fhreagra ar cheistneoir nó ar shuirbhé bainfear úsáid as na sonraí chun críocha taighde nó anailíse amháin.

I gcás brabhsáil ghinearálta ar an Idirlíon ní nochtar aon fhaisnéis phearsanta dúinn, cé go mbíonn faisnéis staitistiúil ar fáil dúinn ónár soláthraí seirbhíse idirlín. San áireamh anseo beidh:

  • Seoladh loighciúil an tseirbheálaí atá in úsaid agat
  • Ainm an fhearainn bharrleibhéil óna bhfaigheann tú rochtain ar an Idirlíon (mar shampla, .ie, .com, .org, srl.)
  • Cineál an bhrabhsálaí atá in úsáid agat
  • An dáta agus an t-am a ndéanann tú rochtain ar ár suíomh
  • An seoladh Idirlín a d’úsáid tú chun nascadh lenár suíomh

Baintear úsáid as cuid den fhaisnéis thuas chun staitisticí achomair a chruthú a cheadaíonn dúinn an líon cuairteoirí ar ár suíomh Gréasáin a mheas, agus cabhrú linn an suíomh a dhéanamh níos saoráidí don úsáideoir.


Department of Housing, Local Government and Heritage