Oscailteacht do dhainséir shoiléire – Déan Gnáthsheiceálacha sábháilteacht ar dhóiteán

Cuardaigh le dhainséir shoiléire. Níor cheart go dtógfadh "Geáthsheiceáil Shábháilteacht ar Dhóiteáin" ach cúpla nóiméad ach d'fhéadfadh
sé tú a choimeád beo.

Siúl timpeall an tí féachaint conas a d'fhéadfá n teach a choimeád slán agus sábháilte.

  • Díphlugáil gach fearas leictreach nach bhfuil in úsáid.
  • Múch gach fearas gáis nach bhfuil in úsáid.
  • Bí cinnte go múchtar gach coinneal agus lasair.
  • Cuir sciath thine os comhair aon tine oscailte.
  • Folmhaigh gach luaithreadán.
  • An bhfuil na bealaí éalaithe saor ó bhac?

Dún gach doras ionas nach leathfaidh lasracha ná deatach.


Department of Housing, Local Government and Heritage